Zásady práce s osobními údaj


Společnost Complex IT Solution s.r.o., IČ: 19297815, se sídlem Konopná 681/43, 322 00 Plzeň-Křimice, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 43744 provozuje webovou stránku www.complex-it.cz.

Pro poskytování našich služeb a provoz těchto webových stránek zpracováváme některé vaše osobní údaje. Pokud poptáte naše služby, budeme zpracovávat všechny vaše osobní údaje, které nám sdělíte emailem, telefonicky nebo přes webový formulář. Jedná se především o jméno, příjmení, email, telefonní číslo a adresu. U firemních zákazníků pak název firmy, IČ, DIČ. Zpracovávat můžeme případně i další údaje, které nám při poptávce nebo realizaci předáte.

Proč tyto informace zpracováváme? Abychom:
  • - vám mohli zaslat nabídku nebo vás kontaktovat pro další domluvu
  • - spolu byli v kontaktu během realizace zakázky
  • - vám mohli vystavit faktury, smlouvy a případně další dokumentaci
  • - splnili zákonné povinnosti
  • - vám mohli vystavit faktury, smlouvy a případně další dokumentaci


V případě pouze zaslané nabídky bez další spolupráce budeme vaše údaje zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší společné komunikace.

V případě realizace zakázky budeme vaše údaje zpracovávat po dobu 10 let od poskytnutí služby, především s ohledem na některé zákonné požadavky.

V případě realizace zakázky, pokud při předání kontaktů nebude vysloven zákaz (tzv. opt-out), můžeme použít vaši emailovou adresu pro zaslání upozornění a novinek. Váš email ale nikdy nepředáme jiné straně. Tento bod nám umožňuje zákon o službách informační společnosti a také tzv. oprávněný zájem. Z odběru novinek se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Pokud potřebujete více informací ohledně GDPR, informace o vašich zpracovávaných údajích nebo jejich změnu, napište nám na kontaktní email info@complex-it.cz

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.